SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞININ İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V33-01

Özet

Duygusal emeğin ön plana çıkmasını sağlayan durum hizmet sektörlerinde duygu kullanımının özellikle olması gerekliliğidir. Hizmet sektörleri içinde duygusal emeğin çok fazla gösterildiği sektör sağlık sektörüdür. Sağlık hizmeti ihtiyacı olan bireyler her ne kadar fiziksel olarak rahatsız olduklarını düşünsek bile hastalıklarının getirdiği stres ve duygusal değişiklikler için fazlaca desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda sağlık çalışanlarının oldukça fazla duygusal emek harcamalarını beraberinde getirmektedir. Sağlık çalışanlarının, hizmet verirken yaşadıkları bu duygusal zorluklarla birlikte iş performansları düşmekte ve işten ayrılma niyetlerinde de hatırı sayılır bir artış görülmektedir. Bu çalışmada duygusal emek boyutu ile iş gören persormansı genel boyutu negatif yönde etkilemekte olup, işten ayrınla nihyeti genel boyutunu pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Duygusal emek ve alt boyutları ele alındığın sağlık sektöründe görev yapan çalışanların performansını negatif yönde etkilemekte olup ve işten ayrılma niyetini de arttırmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-02

Sayı

Bölüm

İşletme