ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V17-01

Anahtar Kelimeler:

Erken çocukluk- özel öğrenme güçlüğü- okuma güçlüğü- yazma güçlüğü- matematik güçlüğü

Özet

Genel özellikleri açısından bakıldığında öğrenme güçlüğü, “bilişsel yetenekleri normal sınırlar içinde veya üstünde olmakla birlikte, öğrenme sorunları yaşanması” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı açarsak; bireyde dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükler görülmesidir. Bu bozukluğun tanılanmasında ayırıcı özelliğin, zeka düzeyi normal ya da normal üstü bireylerde görülüyor olması, okul öncesi dönemde bu sıkıntıların göz ardı edilmesi ya da fark edilememesi sonuçlarını beraberinde getirmektedir. Ayrıca öğrenme güçlüğü tanımlanırken okuma, yazma ve matematik alanlarında yaşıtlarından belirgin düzeyde gerilik özelliğinin vurgulanması da bireylerin genel olarak ilköğretim 2. ve 3. sınıflarda sorunlarla yüzleşmelerine neden olmaktadır. Ancak öğrenme güçlüğü sadece okuma, yazma ve matematik alanlarındaki geriliğin dışında bireyin yaşamıyla ilgili tüm alanları etkileyen bir durumdur. Aileler çocuklarında bir farklılık olduğunu çoğu zaman fark ederler. Ancak tam olarak adlandıramadıkları için ileriki yaşlarda bu sorunların geçeceği düşüncesi ile ertelerler. İyi bir gözlem ve yetkin uzman danışmanlığıyla çocukta fark edilen davranışlar, bize bu bozuklukla ilgili çocuğun risk altında olup olmadığını açıklayabilir. Özellikle erken farkındalık için okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik çalışmaların yürütülmesi kritik bir öneme sahiptir. Buradan yola çıkarak bu  çalışmanın amacı; okul öncesi dönemindeki çocuklarda öğrenme güçlüğünün sebeplerini, belirtilerini ve erken tanılamanın önemini ortaya koyarak aileler ve diğer tüm eğitim paydaşlarında farkındalık oluşturmaya yönelik bir araştırma ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü hakkında yapılmış çalışmalardan yola çıkarak bie derleme yapılmış ve çalışma sonunda önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-21

Sayı

Bölüm

Eğitim