ÖĞRETMENLERİN ÇEVRİM İÇİ CANLI DERSLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYON DÜZEYİ

Yazarlar

  • Veysel AKDENİZ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V17-02

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Eğitim- Covid-19- Teknoloji- Tutum- Motivasyon

Özet

Bu çalışmada coronavirüs (Covid-19)  salgın döneminde yürütülen uzaktan eğitimle ilgili öğretmen görüşleri, tutumları ve motivasyon durumları araştırılmıştır. Yüz yüze eğitimin olmadığı ve ilerleyen süreçte hibrit modeliyle yürütülen çalışmalarda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve algı düzeyleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde görev yapan öğretmenler üzerinde uygulanan Ağır(2007) tarafından geliştirilmiş tutum ölçeği ile veriler elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Emirdağ ilçesinde görev yapan farklı branşlardan 204 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin uzaktan eğitimde canlı derslere yönelik tutumlarıyla ilgili uygulanan tutum ölçeğiyle veriler analiz edilmiştir. Frekansları, ortalama değerleri, t-testi ve anova uygulanmış ve araştırmanın sonucunda öğretmenleri uzaktan eğitime ve canlı derslere yönelik olumlu tutumlar tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-21

Sayı

Bölüm

Eğitim