AVUSTRALYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YEŞİL TEKNOLOJİLER İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ARASINDAKİ FOURIER TABANLI BAĞLANTI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2024.V53.03

Anahtar Kelimeler:

Yenilenebilir enerji- Yeşil teknolojiler- Ekolojik ayak izi- Fourier Yaklaşımı

Özet

Fosil yakıtların neden olduğu karbon emisyonları ve sera gazı emisyonları yerkürede neden oldukları ekolojik tahribat ve küresel ısınma tehditleriyle derin bir kaygı yaratmaktadır. Küresel çevre mücadelesinde yenilenebilir enerji şüphesiz katalizör görevi görmektedir. Yenilenebilir enerjinin ekolojik etkilerine yönelik çalışmalar çevre politikaları için kritik önemli hale gelmiştir. Avustralya’nın doğal kaynak rezervi bakımından ve aynı zamanda en yüksek ekolojik ayak izi sıralamasında dünyada sekizinci sırada olması çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur. Bu çalışmada Avustralya için yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilerin ekolojik etkileri yumuşak geçişli Fourier dönüşümleriyle test edilmiştir. Değişkenlerin birim kök sınamaları FKPSS testiyle yapılırken uzun dönem ilişkileri FADL eşbütünleşme testiyle test edilmiştir. 1990-2020 dönemi yıllık verilerden yararlanılan çalışma, ekonomik büyüme ve kentleşmenin de çevresel etkilerini ortaya koymaktadır. Elde edilen ampirik bulgular Avustralya’da yenilenebilir enerji tüketiminin ve çevreci yeşil teknolojilerin ekolojik ayak izini anlamlı bir şekilde düşürerek çevreyi iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca ekonomik büyüme ve kentleşme uzun dönemde ekolojik ayak izini artırarak çevre tahribatı yapmaktadır. Bulgular ışığında, politika yapıcıların yeşil teknolojik yatırımları artırmaları direkt ekolojik ayak izini azaltabileceği gibi yenilenebilir enerji tüketimini destekleyerek dolaylı olarak da çevreyi iyileştirebilecektir.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-11

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri