Sağlık Sektöründe İtibar Kavramı ve İtibar Bileşenlerinden Duygusal Çekimi Etkileyen Faktörlerin Path Analizi Yardımıyla Belirlenmesi

Yazarlar

  • Nevzat DEMİR Yeni Yüzyıl Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2018.V21-01

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal itibar- Sağlık sektörü- Path analizi

Özet

Kurumsal itibar, işletmeler için en önemli stratejik kaynaklardan biridir. Soyut bir varlık olan kurumsal itibar, işletmeler için uzun dönemli rekabet avantajı yaratabilecek önemli faydalar sağlar. Küreselleşen dünyamızda rekabetin yoğun olduğu sektörlerden birisi de sağlık sektörüdür. Bu sektörde faaliyette bulunan sağlık kurumları rekabet avantajı elde etmek için kurumsal itibarlarına önem vermek ve korumak durumundadırlar. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörünün temelini oluşturan hastaneler için sağlık çalışanlarına yönelik itibar algılarının ölçülmesi, itibar boyutlarından duygusal çekimi etkileyen faktörlerin dolaylı-dolaysız ve toplam etki katsayılarının path analizi yardımıyla belirlenerek, itibar arttırılmasında nasıl bir yol izlenmesine gerektiğine yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Analiz sonucunda, hastaneler duygusal çekimin artması için toplam etki açısından ilk üç sıralamada vizyon ve liderlik konumlarını, sosyal ve çevresel sorumluluk faaliyetlerini ve ürün hizmet kalitelerini iyileştirmek durumundadır.   

İndir

Yayınlanmış

2018-09-15

Sayı

Bölüm

Makaleler