Ulusal Yazında Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Literatür Taraması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V36-01

Anahtar Kelimeler:

Karar Verme- Karar Verme Tarzı- Ulusal Yazın- Literatür Taraması

Özet

Karar verme, iki veya daha fazla alternatif arasından seçim yapma süreci olarak tanımlanabilir. Karar verme tarzı ise, karar verme durumuyla karşılaşan bireyin benzer karar verme koşullarında benzer tutum ve davranışlar sergilemesini ifade eder. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2005-2019 yılları arasında karar verme tarzları konusunda yazılan lisansüstü tezler ile ulusal ve yurtiçinde yayın yapan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri incelemek ve bu konuya ilginin artıp artmadığını belirlemektir. Araştırmanın kapsamını YÖKtez, Dergipark, ULAKBİM, EBSCOHost ve Google Scholar veri tabanları oluşturmaktadır. Tarama yapılan dönemde karar verme tarzları ile ilişkili 20 doktora tezi, 44 yüksek lisans tezi ve 78 makalenin yazıldığı belirlenmiştir. İncelenen makale ve tezlere tablolarda yer verilmiş, ayrıca da, grafiksel gösterim yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede karar verme tarzlarına yönelik çalışmaların ağırlıklı olarak eğitim bilimleri, spor bilimleri ve işletme alanlarında yoğunlaştığı ve yayın sayısının son üç yılda diğer yıllara göre artış gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2021-05-15

Sayı

Bölüm

İşletme