Sağlık Kurumlarında Liderliğin Örgütsel İklim, Kültür ve Performans Açısından Önemi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V36-02

Anahtar Kelimeler:

Liderlik- Kültür- Performans- Örgütsel İklim

Özet

Sağlık sektörü; artan tıbbi teknolojik donanım, yoğun rekabet ortamı ve hastaların bilinçlenmesi gibi nedenlerden dolayı bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün yürütülmesinden sorumlu kişi öncelikle liderlik olgusudur. Çünkü sağlık kurumlarında sağlık bakım kalitesini güçlendirebilecek temel kişi liderdir. Başarılı bir liderlik, iş göreni güçlendirir, güvene dayalı bir iklim oluşturur, iş tatminini artırır, hasta bakım süreçlerini iyileştirerek daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştırmaktadır. Liderler; örgüt personeli üzerinde, temel değerlerin oluşturulması, problemlerin belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması, bilgi paylaşımı gibi eylemlere etki edebildiğinden örgütsel liderlik olgusu ile örgütsel iklim, örgütsel kültür ve çalışanların performansı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Genel olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde etkili liderliğin örgütsel iklim, kültür ve çalışan performans üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu, sinerjik bir iş ortamı oluşturduğu ve sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesine olumlu faydaları olduğu görülmektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2021-05-15

Sayı

Bölüm

Makaleler