Kentsel Açık Mekanları Sanat Nesnesi Olarak Yorumlamak: Trabzon Pazarkapı Çevre Tasarım Projeleri

Yazarlar

  • Elif Merve ALPAK Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Tuğba DÜZENLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V36-05

Anahtar Kelimeler:

Kentsel mekân- Peyzaj mimarlığı- Çevre tasarımı- Sanat

Özet

Sanat algıyla başlar ve bir mekân kurgusuna dönüşür. Gördüğümüz ölçüde değil, algıladığımız kadarıyla mekânı duyumsarız. Sanatın mekânla kurduğu ilişki, çok katmanlı ve değişken sonuçlar sergileyebilir. Mekândaki boşluk sanat yapıtı tarafından sınırlandırılıp tanımlanıncaya kadar farklı süreçlerden geçer. Sanat yapıtının bir mekânda var oluşuyla mekân “yer”e dönüşür. Deneyim alanı sanatla birleştiğinde artık bir boşluktan öte “yer” olma özelliği taşır. Kentsel açık mekânları da “yer” e dönüştürme tasarımcıların öncelikli amaçlarından olmalı, bu süreçte sanatla olan ilişkisi de ele alınmalıdır. Kentsel açık mekân tasarım süreci, peyzaj - sanat ilişkisi açısından farklı şekillerde incelenebilir. Farklı açık mekân kullanımları ve farklılaşan sanat anlayışları bu açılardan bazılarıdır. Bu farklı bakış açılarından en güncel olanı, ‘bir sanat nesnesi olarak mekân’ olgusudur. Bu çalışmada; kentsel açık mekânlarla sanatın ilişkilerinin kurulmasında, tasarımcıya düşen görevlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Çevre Tasarım Proje 6 Dersi süreci ve bu süreçte yapılan Pazarkapı öğrenci tasarımları sanatsal açıdan irdelenmiştir. Sonuçta incelenen çevre tasarım projelerinin belirledikleri konseptlere uygun olarak açık mekânları sanat objesi olarak ele aldıkları, sanat nesnesi olarak özgün örtü elemanları, su elemanları, amfiler, döşeme ve donatılar tasarladıkları belirlenmiştir.   

İndir

Yayınlanmış

2021-05-15

Sayı

Bölüm

Makaleler