Riskten Korunma Araçlarının Türk Bankacılık Sektöründe Kullanımı

Yazarlar

  • Y. Ercan ÇALIŞ Marmara Üniversitesi
  • Bünyamin ÖZDOĞAN Marmara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V36-08

Anahtar Kelimeler:

Banka- Faiz- Kur- Likidite- Riskten Korunma- Türev Enstrümanlar

Özet

Sistemik bankacılık krizleri, ekonomik aktivitede, finansal aracılıkta ve en nihayetinde de toplum refahında düşüşe sebep olan oldukça yıkıcı olaylar olarak karşımıza çıkar. Son 50 yılda Dünya genelinde birçok bankacılık krizi yaşanmış olup birçok ülke bu süreçte en az bir defa bu bankacılık krizlerine maruz kalmıştır. Bazı ülkeler ise kırılgan ekonomik ve politik yapıları gereği bu krizlere birçok defa yenilmişlerdir. Sistematik bankacılık krizlerine sebep olan bankaların maruz kaldığı başlıca riskler arasında bankaların yönetebileceği kur riski, likidite riski ve faiz riski gelmektedir. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borçlar Kanunu gibi mer’i mevzuatın yanında, tavsiye edici kararları ile bankacılık sistemi üzerinde etkili olan Basel Kriterleri de bahse konu riskleri kontrol altında tutarak bankaların muhtemel sebep olabileceği finansal krizlerin önüne geçmeyi hedeflemiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2021-05-15

Sayı

Bölüm

İşletme