Dergi Hakkında

Çok kıymetli akademisyen meslektaşlarımız. “Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi” dergisi bugün internet ortamında yayımlanan, uluslararası, hakemli bir “Ekonometri, İstatistik, Ampirik Ekonomi ve Sayısal Yöntemler” dergisidir.

Uluslararası Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergimiz 2015 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde Ekonometri, İstatistik, Ampirik Ekonomi ve Sayısal Yöntemler ile ilgili her konuda hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir. 

Dergimizin yazı dili öncelikli olarak Türkçe, İngilizce ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yazılmış makaleler de yayıma kabul edilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapılan her türlü bilimsel çalışmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu yapı içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatının altında bulunmak istiyorum ve değer katmak istiyorum diyen başta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine kapımız ve gönlümüz açıktır. Birçok alanda faaliyet gösteren yayın organı içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasına bir takım değerler katmak arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacımız en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalışmaların okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılmasıdır. Aynı zamanda Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları dergimiz çatısı altında bir araya getirmektir. Dergimiz Sosyal Bilimler alanına giren her konudaki özgün ve bilimsel yazılara kapılarını açık tutulmaktadır. 

Dergimizde hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır. Yılda üç sayı olarak çıkardığımız dergimiz Ocak, Mayıs, Eylül aylarına denk gelecek şekilde yayın çıkarmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör kurulundan geçmekte ve onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir. Dergimizin işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır. İlgili sayıda aynı yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Fakat farklı çalışma ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayın kurulunun onayı ile yayına alınabilmektedir. Bu durum sadece dergimize ait işletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptırım dergimize uygulanamaz. 

Dergimiz de 2015 yılı Mayıs sayısı itibariyle APA 5 sistemi uygulanmaktadır. Dil ve araştırma konusuna önem verilmektedir. Hiçbir şekilde direkt alıntı yapılmasına izin verilmez. İnternet kullanımında ve internetten yapılan alıntılarda mutlaka alıntı yapılan internet adresinin linki kullanılmalı ve alıntının yapıldığı tarih belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda ve araştırmalarda mutlaka kurulun verdiği kabul onayı tarafımıza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik raporunun onaylı hali dergimize ulaşmadıkça çalışma yayına alınmaz. Bu konuda hiçbir yazar ve araştırmacı dergi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

Dergimizde yayın telif hakkı sözleşmesi kullanılmamaktadır. Yine de yayın kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüğü durumda yazar ya da yazarlardan bu telif hakkı devir sözleşmesi istenebilir. 

Dergimize gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, ret ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar. 

Dergimizde değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Dergimiz tamamen internet ortamlı ve web tabanlığı olduğu için yazarlar kendi üyelik panelinden işleyişe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalışmalarına ilişkin bilgileri mail yolu ile de edinebilirler. 

Dergimizde değerlendirme sürecine alanın çalışmalar dergi yönetiminin izni olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine kullanılır. Oluşabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçuları “Avukatları” dergimizin ve diğer kişilerin haklarını korumak adına her türlü işlem hakkına tek taraflı olarak sahip bulunmaktadır. 

Gelen yayınların değerlendirme süreci iki aydır. Fakat değerlendirmede oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum uzayabilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinde yaşanabilecek ya da yaşanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte ve gerekli değerlendirmeyi yaparak yayın hakkında karar vermektedir. Bilim kurulunun aldığı kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadır. Bu kararlar üzerinde hiçbir değerlendirme yapılamaz. Kabul edilen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan yayınlar ileri sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınabilir. Bu durumda yazar ya da yazarlara yazılı belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafından kabul edilmek zorundadır. Yayının hangi sayıda yayınlanacağına ancak dergi yayın kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimize yaptırım uygulayamaz. 

Dergimizde yayınlanan çalışmalar dergimiz referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. 

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer verilmemektedir. 

Dergimiz Ekonometri, İstatistik, Ampirik Ekonomi ve Sayısal Yöntemler ile ilgili her alandan yayın kabul etmektedir. Ekonometri, İstatistik, Ampirik Ekonomi ve Sayısal Yöntemler ile ilgil her türlü çalışma dergimizde değerlendirilmektedir