DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-01

Anahtar Kelimeler:

Doğal gaz tüketimi- Enerji- Panel Fourier birim kök testi

Özet

Bu çalışmada BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre en yüksek doğal gaz tüketimine sahip 15 ülkede enerji şoklarının kalıcı mı geçici mi olduğu incelenmektedir. Analiz bu 15 ülkenin 1970-2021 arası yıllık verileri yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin doğal gaz tüketimlerinin durağanlığı Fourier metodolojisine sahip Bahmani-Oskooee ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen keskin yapısal kırılmaların yanında yumuşak geçişlere izin veren panel birim kök testiyle analiz edilmiştir. Ekonometrik bulgulara göre Almanya, Arjantin, Fransa, İran, Japonya ve Meksika’da doğal gaz tüketiminin durağan olmadığı tespit edilmiştir. Bu ülkelerde olası enerji şokları kalıcı etkilere sahipken panelin diğer 9 ülkesinde enerji tüketimi trendine geri dönme eğilimindedir. Analizden elde edilen bir diğer sonuç panel genelinin durağan özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma küresel dünyanın sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda olmazsa olmazı enerji tüketimine ilişkin kapsamlı verilere sahiptir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

ÇABAŞ, M. (2023). DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE ENERJİ ŞOKLARI KALICI MI?. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (24), 1–14. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-01

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri