SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-04

Anahtar Kelimeler:

Bilişsel Esneklik, İş Performansı, Sağlık Çalışanları, İstatistik Analiz

Özet

Sağlık sektörü, özellikle acil servisler ve yoğun bakım üniteleri gibi alanlarda, sürekli değişen ve zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşılabilen bir ortamdır. Bilişsel esneklik, sağlık çalışanlarının bu hızlı değişen koşullara uyum sağlamalarını, karmaşık problemleri hızlı bir şekilde analiz edip etkili çözümler üretmelerini sağlar. Bilişsel esneklik, çalışanların zorluklar karşısında daha dayanıklı olmalarına ve stresle daha etkili başa çıkmalarına yardımcı olur, bu da iş tatmini ve verimliliği artırarak, iş performansını olumlu etkiler. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da hizmet veren özel ve devlet hastanelerinde farklı görevlerde çalışan sağlık personeli için bilişsel esnekliğin iş performansına etkisini belirlemektir. Toplam 490 sağlık çalışanı için analizler gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, bilişsel esneklik boyutu ile iş performansı %47.9 oranında (r=0,479, p<0.01) pozitif yönde anlamlı ilişkili olarak elde edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda, bilişsel esneklik algısı 1 br. arttığında iş performansı algısı 0.622 br. artış gösterecektir. Sonuç olarak, bilişsel esneklik iş performansı üzerinde olumlu etkileri olan bir kavramdır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

AYAL, B. (2023). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (24), 45–58. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-04

Sayı

Bölüm

İşletme