ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KARİYER KARARLILIĞI ve YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-05

Anahtar Kelimeler:

21.yüzyıl becerileri, kariyer kararlılığı, yaşam doyumu, regresyon analizi

Özet

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde 21. Yüzyıl becerilerinin kariyer kararlılığı ve yaşam doyumuyla ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya 858 İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları 21. Yüzyıl becerilerinin kariyer kararlılığı ve yaşam doyumuyla pozitif ilişkili olduğunu ve 21. Yüzyıl becerilerinin kariyer kararlılığını ve yaşam doyumunu anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca kariyer kararlılığı ve yaşam doyumu arasında pozitif ilişki olduğu ve kariyer kararlılığının yaşam doyumunu anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

SULA KADAKAL, S., & SART, G. (2023). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KARİYER KARARLILIĞI ve YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (24), 59–77. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V24-05

Sayı

Bölüm

İşletme